Agenda

Repertoire

Informatie over de oefenpartijen kunt u vinden op de repetitiepagina.
Enkhuizen

Concerten

2022: Concert o.a Requiem van Mozart

Vakanties

Lief en Leed

Het koor kent een lief en leed commissie bestaande uit Emmy van der Veer en Tineke Groot. De dames stellen het op prijs om op de hoogte te worden gehouden zodat in voorkomende gevallen wat extra aandacht vanuit het koor kan worden gegeven.

Afmelden

Alle koorleden worden geacht zich af te melden als zij niet aanwezig kunnen zijn op een repetitie. Dit kan per e-mail op het volgende adres: afmelden@stemensnaren.nl of bij een bestuurslid. Voor contact met het bestuur kunt u een email sturen naar informatie@stemensnaren.nl of bellen met 06 209 982 26 (Mw J. Vriend)
Enkhuizen
Oratoriumkoor Stem en Snaren

Vereniging

Repetities en jaarvergadering in aangepaste vorm. Volg uw email.