Fotogalerij
Contact Afmelden Verhinderd een repetitie bij te wonen? Graag een afmelding naar Piet Lasschuit. Bestuur Voor contact met het bestuur kunt u een email sturen naar informatie@stemensnaren.nl of bellen met de voorzitter, 06 209 982 26 (Jelly Vriend).
Oefenbestanden Links naar de oefenpartijen van de Matthäus Passion op Koorpartijen.nl en op Cyberbass.com.
De ledencontributie bedraagt € 22,50 per maand (vanaf 1-12-2022 zal deze € 25 gaan bedragen)
Contributie
Er wordt gewerkt aan een update van de fotogalerij. Wanneer deze update beschikbaar is, ontvangen leden bericht.
Ledenpagina
Documenten Links naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Stem en Snaren.
Agenda en mededelingen
Afmelden Afmelden
Concert Matthäus Passion 25 maart 2023 Matthäus Passion, Westerkerk Enkhuizen Aanvang: 19.30 uur Generale repetitie Matthäus Passion 24 maart 2023 Generale repetitie koor en orkest Aanvang: 19.00 uur Een circulaire voor Stem en Snaren-leden met nadere informatie volgt nog. Vakanties 2022-2023 25 feb. t/m 5 mrt 2023 Voorjaarsvakantie 29 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie 22 juli t/m 3 sept. 2023 Zomervakantie 21 okt. t/m 29 okt. 2023 Herfstvakantie 23 dec. t/m 7 jan. 2024 Kerstvakantie
Ondersteuning bestuurstaken Bibliotheek/afmelden: Piet Lasschuit Coördinatie catering pauze: Willemien Ekkerman Coördinatie zaalopstelling: Jan Kooiman Introductie nieuwe leden: Marieke van den Berg (sopranen), Vera Bakker (alten), Jan Wolke (bassen/tenoren) Kascontrolecommissie 2022: Jan Brouwer, Jaap Struik. Reserve: Roelof Pastoor. Lief en Leed: Emmy van der Veer en Tineke Groot Nieuwsbrief: Anneke Visser en Zwanie Miedema PR: Karin Thenu Website: Wilma Gijsbers
Lief en Leed Het koor heeft een lief- en leedcommissie bestaande uit Emmy van der Veer en Tineke Groot. Zij stellen het op prijs om op de hoogte te worden gehouden van het wel en wee van koorleden om hen namens de vereniging wat extra aandacht te kunnen geven.